Pro ty, co na tuto stránku zabloudili náhodou a neví kdo to stomik, je malé upozornění. Stomikem se může stát nejeden z nás, je to člověk, který má umělý vývod (stomii) z tlustého nebo z tenkého střeva nebo z močového měchýře na povrch těla, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí a tím k podstatnému zhoršení kvality života. Tyto stránky jsou především učeny těm, kteří už se stomií mají své zkušenosti nebo je brzo mít budou.

V Čechách a na Moravě jsou asi dvě desítky klubů, kde se stomici sdružují, vyměňují si zkušenosti a hlavně zkušení stomici podporují, zejména psychicky, ty začínající. Neboť i zde platí heslo „každý začátek je těžký“. Kluby stomiků vedou a jejich členy jsou stomici, jsou to pacientská sdružení. Většina místních klubů je sdružena v Českém ILCO, které vydává zpravodaj s velmi užitečnými radami pro stomiky. Snaží se o zlepšení informovanosti veřejnosti o tom, co je to stomie, jaké ošetřování vyžaduje a s jakými problémy se stomici musí vypořádat.