Dálniční známka

ZTP a elektronické dálniční známky v roce 2021

Přinášíme Vám aktuální informace z Národní rady zdravotně postižených ohledně elektronických dálničních známek.

Od 1. ledna 2021 se pro držitele parkovacích průkazů a průkazů ZTP nebo ZTP/P nic nemění a pro rok 2021 zůstává stejný stav jako dříve. To znamená, že pokud je osoba držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a má zároveň parkovací průkaz, tak si nemusí i nadále kupovat elektronickou dálniční známku, a může jako dosud, přenášet svůj parkovací průkaz z jednoho auta do druhého. Jen upozorňujeme, že pokud v autě nejede držitel průkazu ZTP a ZTP/P a takové vozidlo nebude mít elektronickou dálniční známku, tak může být provozovatel vozidla pokutován.

Vzhledem k tomu, že kontrola, zda vozidla mají zaplacenou elektronickou dálniční známku, bude prováděna pomocí kamer, tak může dojít k situaci, že vozidla držitelů průkazů ZTP a ZTP/P budou častěji na dálnicích kontrolována, protože systém okamžitě nahlásí u takového vozidla, že není zaplacena dálniční známka. Je potřeba s tím počítat a mít všechny doklady s sebou. 

NRZP ČR bude jednat se Státním fondem dopravní infrastruktury i s Ministerstvem dopravy ČR o tom, jak by měl být celý systém nastaven pro osoby se zdravotním postižením od roku 2022. 

Informace č.: 90 – 2020 (Elektronické dálniční známky)

Zdroj www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2020/11/03/informace-c-90-2020-elektronicke-dalnicni-znamky/