O nás

Stomik je člověk, který má umělý vývod (stomii) z tlustého nebo z tenkého střeva nebo z močového měchýře na povrch těla, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí a tím k podstatnému zhoršení kvality života. Stomikem se může stát nejeden z nás. Tyto stránky jsou především učeny těm, kteří už se stomií mají své zkušenosti nebo je brzo mít budou.

Smysl existence našeho spolku FIT-ILCO Praha je pomoc osobám se stomií. Životní situace mnohých z nás se operací změnila, subjektivně či objektivně se cítíme vyřazeni ze společnosti. Proto spolek nabízí řadu aktivit, pomocí nichž se můžeme vrátit zpět do normálního života, ať už mezi jiné stomiky nebo do původního okruhu známých nebo spolupracovníků.

Každý měsíc se scházíme v Cafe Therapy, kde získáme nová přátelství, vzájemně se podporujeme, předáváme a vyměňujeme své vlastní zkušenosti s ošetřováním stomie, stravou, oblečením nebo také trávením volného času. Setkávání s osobami se stejným postižením prokazatelně vede ke ztrátě nepříjemného pocitu “záporné výjimečnosti”.  

Pro členy spolku pořádáme každoročně týdenní rekondiční pobyty v přírodě, jednodenní i vícedenní výlety, návštěvy kulturních akcí a vycházky třeba do botanické zahrady nebo na různé turistické zajímavosti. Snažíme se zpestřit život stomiků i praktickými ukázkami toho, co všechno stomik může dělat, že se lze koupat v bazénech nebo v moři, lyžovat, provozovat turistiku. Velmi úspěšná byla cykloakce „Na kole od Hranic do Hranic“, kdy zdatní stomici projeli v 9 etapách na kolech téměř celé Česko. Také umělecké sklony mohou naši členové projevit například v soutěži Básnické střevo nebo Artpytlík, které spolupořádáme s Českým ILCO.

Poskytujeme rady jak na úřady, zajišťujeme odborné přednášky a doporučení v sociální oblasti a pravidelné informace o pomůckách a novinkách jejich výrobců.

Pražský spolek stomiků s původním názvem FIT-ILCO ČR byl založen již v roce 1993. V té době nebyly vyškolené stomasestry, nefungovaly poradny pro stomiky v nemocnicích, bylo málo dnes již běžně dostupných pomůcek. Spolky, které v té době vznikaly, měly pro stomiky obrovský význam. Náš současný název FIT-ILCO Praha lépe vystihuje místo jeho působnosti, jeho členy jsou stomici převážně z Prahy a Středočeského kraje. Členem spolku se ale může stát stomik z celé ČR. 

V Čechách a na Moravě jsou asi dvě desítky spolků, kde se stomici sdružují, pomáhají si, vyměňují si zkušenosti a hlavně stomici, kteří mají stomii už delší dobu a jsou zběhlí v jejím ošetřování, podporují, zejména psychicky, ty začínající. Neboť i zde platí heslo „každý začátek je těžký“. 

Spolky stomiků vedou a jejich členy jsou stomici, jsou to pacientské spolky. Většina místních spolků je sdružena v Českém ILCO, které zastupuje zájmy stomiků vzhledem ke státním orgánům. Pomůcek máme zatím dost, limity jsou příznivé, ale co změny v úhradové vyhlášce, co nápady našich pilných poslanců. Je stále co sledovat, co hlídat, je stále o co usilovat.

Informace o spolku:

Název organizace: FIT-ILCO Praha, z.s.

Právní forma: spolek

Zahájení činnosti: 21.4.1993

Adresa spolku podle stanov: Praha

IČ: 49369211

DIČ: CZ49369211

Název banky: Česká spořitelna,

Na Perštýně 1, 111 21 Praha 1

Číslo bankovního účtu: 1939312319/0800

Adresa pro korespondenci: FIT-ILCO Praha, z.s.

Polská 15, 120 00 Praha 2

Telefon do kanceláře: 601 324 100

Mobil předsedkyně spolku: 723 764 176

e-mail spolku: fitilco@seznam.cz

web: stomici-praha.cz

Činnost spolku připravují a organizují členové výboru:

Předsedkyně: Kateřina Janikovičová, tel.723 764 176, mail: katka.janikovicova@volny.cz

MístopředsedkyněOlga Voříšková, 

MístopředsedkyněLibuše Logojdová, 

Jednatelka: Jitka Srpová, 

Pokladní: Květoslava Nespěšná, 

Členka: Míla Bláhová, 

Členka: Vlasta Váňová, 

HospodářkaDagmar Tymešová, 

 

Kontrolní komise:

Předsedkyně: Panajota Školníková, tel.731 417 367, mail: jota.igor@seznam.cz

Členka: Alice Křepínská, 

Členka: Marie Zezulková, 

Další podrobnější informace, které nenaleznete v tomto webu, můžete získat na stránkách organizací, které jsou podobného zaměření a se kterými spolupracujeme

Bezplatné konzultace v sociální oblasti (ZTP, domácí péče, přídavky na zdravotní potřeby), poradenství a pomoc pro onkologicky nemocné nabízí Centrum Amelie Praha www.amelie-zs.cz

Konzultace a poradenství pro pacienty s chronickými střevními záněty najdete na www.crohn.cz

Mnohé zajímavé informace najdete na stránkách zastřešovací organizace spolku stomiků www.ilco.cz

Informace od Národní rady osob se zdravotním postižením můžete čerpat na: www.nrzp.cz

Zajímavé informace o životě s chronickým onemocněním naleznete na www.info-zdraví.cz

Odpovědi na vaše dotazy můžete získat na facebooku: https://www.facebook.com/ceskeilco/

Potřebujete si s někým si popovídat, poradit se nebo potřebujete pochopení? Neznáte žádného stomika ve svém okolí? Přijďte si mezi stomiky pro radu, nebo si jen tak popovídat. Nebo přinést nové zkušenosti. Zajímavou a přínosnou facebookovu komunikaci naleznete v uzavřené soukromé skupině stomiků: I stomici mají májové dny

 https://www.facebook.com/groups/660176624038660/