Co je stomie a její druhy

Stomie neboli vývod není nemoc, ale druh zdravotního postižení.  Stomik je zdravotně postižený člověk, který má dočasně nebo trvale vyvedený dutý orgán na povrch těla. Nejčastěji je vyvedeno tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí, k neovládatelnému vyprazdňování stolice, střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek. 

Stomikem může být i jinak zdravý člověk, kterému vývod zůstal jako následek dřívějších zdravotních komplikací. Vyšití stomie zachraňuje život nebo ulevuje od zdravotních komplikací. Nese s sebou ale i nepříjemnosti, protože obsah vyvedeného orgánu odchází samovolně a nepřirozenou cestou a my stomici, jak se nám říká, musíme používat stomické pomůcky. Důsledkem je zhoršení kvality života.

Stomie se většinou nachází na levé nebo pravé straně břicha. Podle její polohy vzhledem k břišní stěně může být v úrovni břišní stěny, vpadlá, v kožní řase nebo vypouklá či v kýle. Tomu by měla odpovídat i volba stomické pomůcky tak, aby tvar její podložky odpovídal tvaru břicha – plochá pomůcka pro stomii v úrovni břišní stěny, konvexní pro stomii vpadlou nebo v kožní řase a konkávní při vypouklé břišní stěně nebo při peristomální či jiné kýle. 

Vyvedeno může být 

  • tlusté střevo, potom se jedná o kolostomii (nejčastější případ, asi 70 % stomiků), 
  • tenké střevo, kdy se jedná o ileostomii (asi 18 % stomiků)
  • močové cesty, stomii nazýváme urostomie (asi 9 %)
  • vývod z pánvičky ledviny je nazván nefrostomie
  • stomie mohou být i kombinované

Stomie může být trvalá nebo dočasná, pouze na dobu hojení zdravotního problému. Pokud je nefunkční konečník nebo jde o urostomii, jedná se o trvalou stomii. Někdy se i z dočasné stomie může stát trvalá.