Zajímavosti z minulých akcí

Zde najdete info z již konaných , stačí kliknout na rok který Vás zajímá.

16.1.2020 Novoroční setkání členů FIT-ILCO Praha ve vzdělávacím a tréninkovém centru Aeskulap Akademie v pavilonu B.Braun Dialog

Na srdečné pozvání paní Olgy Panenkové se nás 18 stomiků pražských a s námi 6 stomiků z Hradce Králové, účastnilo milého, a hlavně nesmírně poučného setkání v nádherné nové budově pražského sídla B.Braun, sousedícího s nemocnicí na Bulovce.

Několik přednášejících nás postupně seznámilo s činností B.Braun a jeho mimořádně užitečným tréninkovým centrem pro výchovu mladých lékařů, zdravotních i nezdravotních pracovníků. Jsou tam pro ně vybaveni sálky s figurínami, na nichž se mohou lékaři trénovat v týmové práci při operacích. Je zde také spousta přístrojů, užívaných v praxi a vše je zaměřeno na trénink nejen lékařů v nemocnicích, ale také záchranářů, hasičů a vůbec všech, kteří dokáží v nouzi potřebným pomoci k záchraně. I my laici považujeme toto tréninkové centrum za velmi užitečné. B.Braunu k tomu slouží také 2 krásné přednáškové sály, kam jsou „reportáže ze zákroků“ přenášeny a lékaři v nich mohou o případných chybách diskutovat, radit se, co dělat líp.

Měli jsme možnost nahlédnout přímo do poradny paní Panenkové pro urologické a nefrologické pacienty.

Jedním se zajímavých momentů přednášky bylo i naučit nás správně dezinfikovat ruce v případě potřeby. Byl nám ukázán přístroj, který každou chybu pomocí světélkování odhalí.

Dověděli jsme se rovněž o službách Nutriční ambulance a mohli jsme ochutnat Nutricomp Drink i poučit se o vhodnosti stravy stomiků.

A protože jsme byli pozváni na Novoroční setkání, byli jsme také pohoštěni spoustou dobrot a nealko nápojů, včetně dobré kávy. Moc paní Panenkové a firmě B.Braun děkujeme a těšíme se na další setkání a spolupráci.

Libuše Logojdová

20.2.2020 návštěva Senior boxu v Kodaňské 11, Praha 10 

Sešlo se nás 6 (Olinka, Jitka, Vlasta, já a Majka a Ota Zezulkovi) a to na radu hostinského už v 16! hodin, abychom měli místa k sezení.  Z tisku, TV i od různých zdrojů jsme věděli, že tato hospoda před časem zahájila každodenní program a sice vždy jiné countryové kapely, a že si je tam chodí poslechnout senioři zřejmě z okolí nebo přinejmenším vršovičtí. Název vznikl jako reakce na „babyboxy“, tak proč ne senior box!

Náš příchod hostinského zaskočil a snažil se všemožně naznačit, že jsou všechna místa rezervována a na naše ohrazení, že to on sám nám doporučil v  telefonickém dotazu, který vznesla Jitka, že si určitě sedneme a že není rezervace nutná, se rozhodně vlídně netvářil. To platilo i při obsluze.

Nevzdali jsme to a tak nám jeho společnice nabídla místa v sálku, přilehlém k malému lokálu s jedním stolem, kde se pak bude hrát. Pan hostinský nás ještě důrazně upozornil, že až budou hrát, nesmíme se bavit, že se na to hráči zlobí. Což nás pobavilo, jako bychom na country byli prvně.  Jen paní nás ochotně obsluhovala.

V sálku pak bylo stolů celkem 10 s 4-5 židlemi a podium. Za popíjení piva a snězení utopenců s extra starým chlebem (v nabídce byly ještě párky a klobásy a chipsy), jsme v našem obvyklém příjemném povídání čekali do 19.20h. !, kdy přišli skoro současně hráči – kapela SÁZAVA  i posluchači. Bylo nám všem od 60 do 80 let a stoly se zdaleka neobsadily. Vlasta, která utopence nemohla a měla už hlad, se jako první rozloučila a jela domů.

Kapela Sázava (4 kytary a mandolína) hrála i zpívala moc pěkně. Vynikala hráčka a zpěvačka. Zazpívali jsme si pár známých písniček a vůbec se nám zvedla nálada. Nicméně Jitka do Ořecha a pro mě si přijel Miloš, který byl střílet nedaleko. Tak jsme my dvě opustily lokál po 20. h. Zůstali tři skalní příznivci: Olinka a manželé Zezulkovi. Ale i oni odešli před koncem, když si ještě pěkně zazpívali. 

Moje zhodnocení je rozporuplné-bylo tam příjemně, co se hudby a hostů týče. I prostředí by ušlo – klasická čtverka-ceny mírné, ale menu (jen utopence celkem slušné na rozdíl od pečiva), i obsluha pana hostinského horror. 

Logi

11.3.2020 Kutná hora 

Od rána lilo jako z konve, což dvě účastnice odradilo a omluvily se.  S veselou jsme nastoupili do poloprázdného autobusu 381 na Hájích u metra a vyjeli na výstavu: Jiří Trnka „V zahradách Imaginace“.Celou cestu Kutnou Horou stále lilo, ale je to tam tak krásné, že jsme se to snažili nevnímat. Ke galerii GASK jsme dorazili o pár minut dřív, než otevřeli a tak jsme se mohli zatím pokochat nádhernými sochami (nově doplněnými mosaznými destičkami s popisy soch světců) před Jezuitskou kolejí a ještě neprobuzenou přírodou s říčkou Vrchlicí, po níž získal své umělecké jméno náš slavný básník. Jeho reliéf je vidět vytesán do pískovcové skály nad Vrchlicí. Provlhlí a zmrzlí jsme nejdříve zamířili do příjemné kavárny v galerii, kde nás dvě milé servírky postupně ujistily, že nic z toho, co jsme požadovali, bohužel nemají a tak nezbylo, než si prostě dát to, co měly.

Výstava byla jedním slovem nádherná. Loutky, sochy, obrázky a celý život Jiřího Trnky krásně a přehledně vystaveny a také promítány v několika sálech galerie. Jeho umělecký i osobní život je velmi osobitý, a protože se s jeho knížkami i obrázky stále setkáváme, a i je dnes ukazujeme a čteme vnoučátkům, měli jsme pocit, že se potkáváme s rodinným přítelem.

Po zhlédnutí výstavy jsme navštívili chrám Svaté Barbory, patronky havířů. Je to úžasná stavba, kterou sice dobře známe, ale její kouzlo je nepřekonatelné. Zájemců o její návštěvu bylo málo, a tak jsme si v klidu mohli vše prohlédnout i v I. patře, kde je výstava o etapách budování chrámu a některé ozdobné prvky ze střechy, která je v celém světě naprostým unikátem. Navíc zde je možnost nahlédnout do nádherně zrenovovaných varhan shora.

Ale to už nás dohonily hlad a žízeň a zašli jsme na moc dobrý oběd a pivo do nám známé restaurace V Ruthardě. Nezklamali ani tentokrát, rychlá a příjemná obsluha, velký výběr moc dobrých jídel.

Až bude odvolán nouzový stav, učiníme další návštěvu Kutné Hory a sice: Klášter cisterciáků a kostel Jana Křtitele v Sedlci, Kostnici a bude-li počasí, pak i tu rozhlednu na vrchu Kaňk Havířskou boudou.

Logojdová 

A toto byla, bohužel, naše na dlouho poslední společná akce, protože v únoru přišel koronavirus a s ním „lockdowny“ a museli jsme naši činnost přerušit minimálně do léta. Měli jsme připravenou rekondici na Orlíku, která se uskutečnila, před ní a po ní jsme se ještě stihli sejít v CafeTherapy, na konci září jsme tam dokonce udělali volební členskou schůzi spolku a pak jsme opět museli naši činnost přerušit až do konce roku 2020.

Úterý 2. 6. 2020 – smutné setkání v Cafe Thrapy  

Scházíme se vždy první úterý v měsíci. Pro zavření kavárny kvůli epidemii jsme tyto oblíbené schůzky přerušili. Tentokrát jsme návštěvu iniciovali z důvodu smutné události, která potkala našeho oblíbeného člena Štěpána Pavlišče. Každé setkání s ním na našich akcích bylo plné dobré nálady, legrace, ale i snahy a ochoty komukoliv pomoci čímkoliv. Byl součástí dvojice našich „šoumenů“, kterou tvořil s Františkem Houfem. Co dokázali vymyslet, aby nás pobavili, bylo prostě až neskutečné. S nimi jsme všichni na naše starosti a problémy rychle zapomněli. Teď už je to jen na Františkovi, kterému Štěpán taky moc chybí. Sdíleli spolu čas i mimo aktivity našeho spolku.

Sešlo se nás opravdu hodně a probrali jsme všechny známé historky a zážitky se Štěpánem, ale do smíchu nám tentokrát moc nebylo. Škoda, můžeme už jen s láskou vzpomínat.

Probrali jsme i další záležitosti, jak zvládáme karanténu, jak nás při ní podpořili dodavatelé dodáním pomůcek včas a také České ILCO bezplatným zasláním roušek. Věřím, že naše další setkání už bude ve veselejším tónu.

Libuše Logojdová

30.8.-1.9.2020 rekondice v Parkhotelu Orlík, Orlík nad Vltavou

Velmi jsme stáli o pobyt v tomto místě uprostřed krásné přírody, v blízkosti zámku Orlík a Žďákovského mostu klenoucího se nad Orlickou přehradou. 

Hotel nás vsak mohl ubytovat až po prázdninách, protože jinak je o něj velký zájem rodin s dětmi, zřejmě i z důvodu velkého krytého bazénu s teplou vodou před vstupní terasou.

Posun našeho obvyklého termínu o týden nám však vůbec nevadil, neboť až na dva zamračené první dny bylo nádherné slunečné počasí a teplo.

To nám umožnilo uspořádat všechny plánované výlety v okolí Orlíka nad Vltavou: prohlídku zámku a jeho krajinářského parku, v němž je umístěna i hrobka Schwarzenberků, návštěva nedalekého města Milevsko s klášterem, místním vlastivědným a muzeem maškar, také pěknou pěší túru z hotelu stezkou od Žďákovského mostu po břehu Orlické přehrady, apod. 

Ve čtvrtek dopoledne za námi z Prahy přijela paní magistra M. Hradecká z firmy ESSITY, k níž patří i značka TENA. Seznámila nás, ženy i muže, se všemi TENOU vyráběnými a dodávanými výrobky na inkontinenci. V tašce, kterou nám firma věnovala, byly některé výrobky a dostali jsme k nim i radu, jak je správně používat. Získali jsme také kontakt, kde pomůcky TENA, včetně hojivých krému nebo vlhčených kalhotek, ubrousků, rukavic a čepic, můžeme získat.

Měli jsme také volný čas k využití bazénu nebo individuálním vycházkám.

Každé ráno jsme vždy měli dvacetiminutovou rozcvičku a po snídani pak „spartakiádu“ při známé hudbě, ale také jsme hráli deskové hry, barvili pytlíky nebo měli vědomostní soutěže, vše ve 4 družstvech.

V přijely za námi stomické sestřičky K. Drlíková a V. Zachová, a udělaly nám přednášku o tejpování s ukázkami použití tejpů přímo na některých z nás. Žasli jsme, v čem všem stomikům mohou správně užité tejpy pomoci, od bolestí jizev po operaci střev, problému s parastomální kýlou, bolestí zad i krční páteře, a pod. 

Večer bylo vyhodnocení soutěže družstev s drobnými dárky a medailemi. Pak nám majitel hotelu připravil báječnou grilovačku a zahrál nám mladý hudebník taneční a country hudbu pro pobavení i do tance.

Závěrečným výletem jsme se s rekondicí rozloučili. Jeli jsme parníkem na hrad Zvíkov a taky zpět. Raráška jsme tam sice nepotkali, ale byli jsme překvapení, do jaké podoby ho poslední přestavbou pro návštěvníky připravili, doplnili i nábytkem, obrazy a infotabulemi o historii a postupných majitelích hradu. Zvlášť pohled na obě historické stavby od vody je vyjímečný.

A v neděli jsme se už neradi sbalili a objednaným autobusem odjeli do svých domovů.

Děkujeme všem, kteří nám tak skvělý zážitek umožnili, a to jak naší předsedkyni Katce Janikovičové, Jitce Svobodové, ale také i všem ostatním.

Libuše Logojdová  

Do 8.4.2019 je každé pondělí společné cvičení Zdraví v pohybu podle DVD, kde cvičí stomici pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové, cvičitelky z Bohemia-lázní v Karlových Varech. Jedná se o lehké, nenáročné, účinné cvičení pro každého. Přináší sérii instrukcí pro nejjednodušší pohyb pro zdraví a pohodu ve speciálním provedení vhodném pro stomiky, vynikající i pro zdravotně silně oslabené jedince. Cvičí se v kanceláři spolku FIT-ILCO Praha v Polské 15 od 11 hodin. Je vhodné se předem telefonicky nebo mailem objednat na: ceske.ilco@centrum.cz nebo 777 431 953.

5.5.2019 SPORTUJEME PRO ČESKÉ ILCO – přijeďte do Mělníka. Dům dětí a mládeže v Mělníku a Tělovýchovná jednota Mělník připravují k 120.výročí TJ Mělník velkou osvětovou sportovně –kulturní akci. Rozhodli se podpořit některou neziskovou organizaci a máme velkou radost, že volba padla na České ILCO.  Vanda Hybnerová, dcera nejznámějšího českého stomika, je ambasadorkou akce. Přijde i řada známých herců, organizátoři připravují kulturní program i sportovní aktivity. A co na akci připravuje České ILCO ?

Na akci představíme našeho maskota S.TOMÍKA.  Seznámíme Vás s našimi projekty Překonej své hranice, Plaveme, Básnické střevo.

Představíme hru Stomiku, nedej se! V této hře, ne nepodobné oblíbenému Člověče, nezlob se, si figurky do domečku pomáhají. V pravidlech je řada situací ze života stomiků. 

Přivítáme stomiky – účastníky loňské akce Překonej své hranice, kteří přejeli republiku od Hranic u Aše přes Hranice na Moravě až do Nového Jičína. Poví vám, proč jeli a jak je to obohatilo.

Ve stánku Českého ILCO se dozvíte, jak se žije lidem s vývodem se střev, je připravena i prezentace Jak předcházet onemocnění, diskutovat s vámi přijde i zkušený lékař. 

Zájemcům nabídneme hru Stomiku, nedej se ve stolním vydání, i knihy s příběhy stomiků.

15.5.2019 – květinový den

Náš „kytičkový den“ 15.5.2019 

Počasí bylo přímo ukázkově nevlídné – střídal se ledový proměnlivý vítr s přívaly deště. 

Byly jsme tři členky FIT-ILCO Praha,z.s. a jako vždy jsme si vybraly místo u metra Háje, kde se pohybují cestující, přijíždějící autobusy z obcí za Jižním Městem a kudy Jihoměšťané míří do metra. Měly jsme v úmyslu „prodat“ všech 1200,- kytiček, s letos krásně „selátkově“ barevnou stužkou. Vše jsme měli již předpřipraveno v krabičkách – letáčky propíchnuté kytičkami, což jsme zvládly za předchozích několik večerů doma u televize. 

Přivstaly jsme si a na místo jsme se postavily už po půl šesté ráno. Spolu s námi se tam nečekaně objevily ještě jiné prodejkyně, ale celkem jsme se v oslovování kolemjdoucích docela doplňovaly. Ony navíc měly kytek jen málo, takže skončily brzo. Cestující byli velmi vstřícní a nejeden se svěřil s rakovinou prožitou v rodině a přispěl víc než minimálně požadovaných 20,-Kč za kytičku. A dlužno napsat, že mnozí byli velmi velkorysí! Z toho jsme měly velkou radost a bylo to pro nás povzbuzení, abychom vydržely až do poslední kytičky. 

V 10 hodin už jsme měly „prodáno“ 800 kytiček a tak jsme si daly pauzu. Posvačily, vypily kafíčko, snědly trochu ovoce, znovu se oblékly do žlutých trik a opět vyrazily k metru. Mezipříchozími teď převládaly maminky s malými dětmi a starší důchodci a svěřovali se s tím, že mají doma sbírku kytiček a mrzelo by je, kdyby tu letošní nezískali. To už jsme prodávaly jen dvě prodejkyně a poslední kytičku jsme udaly před 16.hodinou. Pak jsme se unavené, ale šťastné, že jsme to opět i letos zvládly, rozjely do svých domovů. 

Všeobecně byla sbírka pochválena a její organizace především. Informace v médiích se vyplácí. 

Libuše Logojdová 

7. 8. 2019 od 21:00 hod. – divadelní představení v Českém Krumlově (otáčivé hlediště): opera TURANDOT.  

Není ještě stanovený program, počítá se, že by se odjíždělo kolem 10:00 – 11:00 ze zastávky MHD u metra Florenc. Odjezd zpět do Prahy by byl po představení, návrat tedy pozdě v noci.

24.8.-31.8.2019 Rekondice Karlovy Vary 

Letošní prožitý poslední týden na rekondici byl jedním slovem nádherný. Bydleli jsme v LD Mánes, depandantu  EDEN I. Nejenže bylo stále slunečné počasí, výborné bylo také bydlení, jídlo i procedury. Den začínal rozcvičkou venku a po snídani program, který do detailu připravili: Jitka Srpová, Oli Voříšková, Vlasta Váňová a hlavně Viktor Brach. Večer byly vždy zpěvy při 2 kytarách a banju. Na denních vycházkách jsme viděli nejen kolonády a krásné secesní lázeňské domy, Japonskou zahradu, ale také okolní úžasnou přírodu. Z rozhledny Diana, kam jsme po procházce lázněmi vyjeli lanovkou a z níž byl pohled na celé lázně shora, jsme šli pár kilometrů jenom svěžím lesem k nám do LD Mánes. Další túra lesem nás čekala při výletu do Obory Sv.Linharta, kde jsme z dlouhatánského dřevěného chodníku mohli vidět lesní zvěř všeho druhu.

V úterý jsme podnikli autobusový výlet po zajímavých místech v okolí. Kolem Andělské Hory a Bochova jsme přijeli do města Chyše se zámkem, zámeckým pivovarem, bývalým klášterem a dvěma velkými barokními kostely, dnes značně zanedbanými. Prohlédli jsme si zámek, původně středověký gotický hrad z 12. století, v minulosti několikrát výrazně přestavěný až do dnešní pseudogotické podoby. Seznámili jsme se s historií i současností posledních majitelů zámku z rodu Lažanských i s tím, jak současný majitel obnovil a stále obnovuje zámek z ruin, které v 90. letech minulého století koupil. Viděli jsme také světničku, v níž bydlel Karel Čapek, když zde v roce 1917 působil jako domácí učitel třináctiletého Prokopa IV. Lažanského. Po prohlídce zámku jsme odjeli do Žlutic, kde nás očekávala paní průvodkyně Žlutického muzea, aby nás provedla historickou expozicí. Upoutal nás model zdejší výrazné hory Vladař s rekonstrukcí pobytu husitského vojska Jana Žižky v listopadu 1421 a hlavně nejvzácnější exponát muzea – slavný Žlutický kancionál z roku 1558, jehož originál je uložen v pražském Památníku národního písemnictví. Zde se vystavuje listovací kopie, kterou město Žlutice pořídilo k 460. výročí vzniku kancionálu. Podívali jsme se i na další dvě památky na Velkém náměstí – barokní sloup Nejsvětější Trojice a Zámeckou bránu. Po obědě jsme pak dojeli do Manětína a prohlédli si zámek, který je právem nazýván perlou baroka v západních Čechách. V bohatých interiérech zámku nás zaujala mimo jiné neobvyklá galerie portrétů zámeckých úředníků a služebnictva a z oratoře jsme nahlédli i do kostela sv. Jana Křtitele s oltářním obrazem Křest Kristův od Petra Brandla. Po prohlídce zámku jsme odjeli zpět do Karlových Varů. Když jsme míjeli Andělskou Horu s romantickou hradní zříceninou, připomněli jsme si ještě legendu o založení hradu a jeho bájných zakladatelích Ursínovi a Alvíně.

Ještě jsme zvládli exkurze do Becherovky a do sklárny Moser a spoustu dalších zajímavostí. 

Jedno celé dopoledne za námi přijela paní Panenková z BBraunu a představila pomůcky. Každý den se některému stomikovi jako vždy věnovala naše milá nejlepší stomická sestra Olinka Tellerová a poradila s jeho problémem.

Týden utekl jako voda a vůbec se nám nechtělo domů, zvlášť, když nám poslední večer zpříjemnila ještě senzační kapela a mohli jsme si i zatančili.

Libuše Logojdová a Ing. Viktor Brach

21.10.2019 – Koncert k 20.výročí GOSPEL TIME & Zuzana Stírská v 19.00 hod., divadlo Hybernia

12.4.2018 – plavba parníkem po Vltavě je akce připravená k oslavě výročí 25 let od založení spolku FIT-ILCO, zajištěno je občerstvení pro účastníky. 

Parníkem po Vltavě dne 12.4.2018

U příležitosti 25 let od vzniku naší organizace FIT-ILCO Praha,z.s.jsme uspořádali společný výlet lodí po Vltavě. Den byl krásný, teplý, slunce nám svítilo na cestu. Vypluli jsme z přístaviště u nemocnice Na Františku. Nad námi tikal Metronom na Letné, v parku svítila restaurace a kousek dál i pavilon EXPO 58. U Švermova mostu se parníček otočil a pluli jsme kolem budovy vlády a právnické fakulty a Rudolfina k Mánesovu mostu. Podjíždíme Karlův most a před námi svítí  zlatá střecha Národního divadla. Proplouváme pod mostem Legií, přibližujeme se ke Kampě a pomalu zajíždíme  do zdymadla. „Vyvalily se vlny zdola a roztáhly se v širá kola“ hladiny ve zdymadle a v řece se vyrovnaly, otevřela se vrata a my pokračovali kolem botelu Admirál. Na protějším břehu zůstal Mánes. Mezi Jiráskovýma Palackého mostem zůstávají za námi ministerstvo zdravotnictví a štíhlé věže Emauzského kostela. Blížíme se k železničnímu mostu a před námi se tyčí Vyšehrad. Na řece kolem nás je rušno, lodičky, šlapadla různých tvarů a velikostí. Ještě pohled na Podolské sanatorium a  budovu Vodárny v Podolí  a obracíme na zpáteční cestu. Na lodi jsme popřáli kamarádkám Marii a Květě dodatečně k narozeninám.  Pro všechny bylo připraveno pohoštění teplé i studené kuchyně, a nakonec sladká tečka. V průběhu plavby jsme znovu informovali o letních akcích Českého ILCO: Třídenní sportovní hry v Novém Jičíně a červnová etapová jízda na kole „Překonej své hranice“. Na nábřeží ještě společné foto a na příští akcí nashledanou.

Míla Bláhová

8.5.2018 – pro vás připravujeme v Ořechu na zahradě naší členky Jitky Srpové 3. ročník zábavného odpoledne soutěží a her „Memoriál Mileny Švestkové“. Sejdeme se ve Zbuzanech ve venkovní restauraci u hřiště, projdeme se do Ořecha, kde na zahradě u Jitky je připraveno několik soutěží s cenami pro vítěze. Následovat bude posezení s menším občerstvením. 

Setkání členů FIT-ILCO Praha v Ořechu

Letos se 8. května konal již třetí ročník memoriálu Mileny Švestkové. Jako tradičně nás pozvala na svou krásnou zahradu v Ořechu Jitka Srpová. Úvod byl netradiční – vzhledem k rozkopanému středu obce Ořech jsme setkání zahájili v příjemné hospůdce ve Zbuzanech. Po načerpání energie jsme se procházkou odebrali do Ořechu, kde již program pokračoval tradičně – znamenité občerstvení, sportovní soutěže a hlavně moc dobrá nálada a pohoda. K vydařenému odpoledni přispělo i krásné počasí. Všichni účastníci Jitce Srpové za její pohostinnost poděkovali a výbor FIT-ILCO Praha, z.s.se k tomuto poděkování přidává.

 Ing. Viktor Brach

4.6.2018 – pražská etapa cykloakce stomiků Překonej své hranice, zveme vás a žádáme o účast na besedě s účastníky, která proběhne v Klášteře kapucínů v Praze na Hradčanech, Loretánské náměstí 99/6.

Dojezd 4. etapy závodu stomiků: „Překonej své hranice, aneb Od Hranic do Hranic“ – moje reportáž z Loretánského náměstí dne 4. a 5. června 2018

Stala jsem se koordinátorkou dojezdu této etapy, spolu s Mílou Bláhovou a též jsme byly obě pověřeny zajištěním občerstvení „unaveným“ po závodě a taky snídaně před novou etapou. Všichni přijeli s úsměvem na rtech a spokojení svým výkonem. Ubytovali se v pěkném prostředí hostelu Kláštera Kapucínů (zajistila v předstihu Marie Ředinová). Místo bylo vybráno úžasně, protože nejen pokoje byly přívětivé,také v areálu k nim náleželo i prostorné nádvoří, kam se všechna kola a doprovodná vozidla pohodlně zaparkovala, aniž by to nějak omezovalo toto turisty překypující náměstí před Loretou a Ministerstvem zahraničí. Po ubytování se závodníci najedli v prostorné suterénní jídelně, vybavené vším, co jsme k podávání připravené pizzy, zajištěné ConvaTecem, potřebovali. Ohlas byl veskrze pozitivní a tak jsme s Mílou byly potěšené, že všem chutnalo.Po večeři byla připravena beseda se závodníky a stomiky z Prahy a okolí. Vítaným hostem byl od tohoto dne též Jón Thorkelsson, president Evropské asociace stomiků. Ten se od následující etapy závodu až do cíle rovněž účastnil všech etap. Závodníci ochotně odpovídali na naše dotazy o průběhu etap, problémech i zážitcích. Projev Jóna velmi fundovaně překládal Viktor Brach.

Nabídli jsme pak závodníkům prohlídku Prahy, protože zmiňovali program i po hradech a zámcích, který jim připravili Západočeši. Ovšem u pánů zvítězilo posezení ve stylové pivnici U Černého vola, pocházející ještě ze středověku. My z ČI i pražského FIT-ILCO Praha jsme se k nim rádi přidali a strávili jsme všichni pěkný večer. Po něm jsme se rozešli-my domů,oni k hostelu,což měli jen přes náměstí. (Jak výborně vybrané místo!)Marie zajistila nejen hostel, ale i zkrácení následující etapy na skutečný start až od Poděbrad. To se povedlo díky objednání vlaku z Hl.nádraží do Poděbrad s připojeným cyklovagonem. (Opět musím pochválit výborný nápad i realizaci!).

Ráno v úterý 5.6. závodníci zvesela vyskočili z postelí a dopřáli si námi připravenou snídani. Tu krom obvyklých snídaňových „švédských stolů“ ozdobily úžasné koláčky s několika druhy nádivek, které pro všechny napekla Hanka Řezníčková. A už se na nádvoří chystali závodníci 5. etapy do Třemošnice, stihli skupinové foto s optimisticky nasazenými červenými klaunskými nosy, neboť tato etapa je věnována památce Borise Hybnera. Před branou pak čekaly 2 milé dámy, které ochotně vyhověly přání pořadatelů k odstartování etapy. Při tom se obě podělily o své zkušenosti s překonáváním hranice svých možností.

Paní Lucie Hybnerová, manželka našeho předčasně zemřelého báječného kamaráda Borise. Ta už z domova přijela na kole, ozdobeném květy,odhodlaná jet v čele „pelotonu“ Prahou přes most Legií, kolem Národního divadla a Václavského náměstí na Hlavní nádraží.Paní Kateřina Neumannová, olympijská vítězka, měla ze své úspěšné lyžařské kariéry rovněž mnoho zkušeností s překováním hranic svých sportovních možností a ráda se podělila.

A nejen odstartování se účastnil i Jón Thorkelsson, který se pak k pelotonu i přidal.

Hezká slova pronesla k přání šťastného dojezdu do cíle i Alice Křepínská, která se startu účastnila,spolu se ředitelem ConvaTecu ing. Radkem Kolářem.

(Nemohu vynechat ani Marii, předsedkyni ČI, která si pořídila i celý outfit k tričku, jež bylo symbolem závodu-boty,sukni,tričko a krásný klobouk-vše sladěné)

Oba dny byly pro mě velmi dojemné a litovala jsem, že byly tak krátké ve společnosti statečných závodníků a milých hostů. Všichni, kteří akci vymysleli, doprovázeli, organizovali a vůbec se jakkoliv podíleli na této obrovské až nepředstavitelné akci dlouho před závodem i při něm a po něm, také pořadatelé v etapových zastávkách, mají můj bezmezný obdiv.

Libuše Logojdová

25.8.-1.9.2018 – je připravena pro 34 osob rekondice spolku FIT-ILCO Praha na Šumavě v osvědčeném hotelu Zach v Zelené Hoře, Nýrsko.  

Rekondice 2018 v Zelené Lhotě u Nýrska (Šumava a Chodsko)

Sjelo se nás celkem 39, takže jsme v hotelu Zach obsadili všechny pokoje. Rodina Zachova (manželé+3 děti a babička) nás mile přivítala, jako dobré známé a stále se nám věnovala. Jídelnu s výbornými jídly a k ní úžasnou jižní terasu s výhledem na jezero Nýrské přehrady, jsme měli jen pro sebe. My jsme ovšem většinu času trávili na vzorně připravených výletech. Výhodou je, že hotel je pouhých 50m od nádraží ČD a můžeme na výlety popojet vlakem. 

Hned v neděli jsme se vydali na Pancíř lanovkou a po modré značce dolů asi 6 km se zastávkou v hotelu Belveder na výborné sladkosti nebo pivko.

V pondělí nás čekal výlet do Německa na Velký Javor s nádhernými výhledy do obou zemí a na zpáteční cestě prohlídka Železné Rudy.

V úterý jsme objednaným autobusem navštívili Domažlice,Klenčí, Čerchov s rozhlednou, (díky ochotě  ředitele lesů i s výkladem o “ železné oponě“), Újezd se statkem Koziny a obědem U sv.Jana v Trhanově. Po večeři nás čekala soutěž pro 2 družstva „Máme rádi Česko“. Moc chytří jsme nebyli, ale o to větší legrace jsme si užili! Vítězové vyhráli 2 sklenice utopenců, ale spravedlivě se s poraženými podělili.

Středu dopoledne jsme strávili jednak s cvičitelkou a také s předvedením nových výrobků firmy Dansac. Naše nejmilejší stomická sestra Olinka z Brna nás seznámila s očekávanými změnami v předepisování pomůcek a s jejich limity a cenami. Pak nás předsedkyně Katka vyzvala k účasti na akcích od září (např. Putovní výstavě LPR a jejím sněmu, školeni dobrovolníků, Plaveme prsa, atd.).  Vše bude upřesněno na zářijové členské schůzi. Odpoledne jsme udělali túru na Špičák lanovkou a k Čertovu jezeru.

Ve čtvrtek bylo volné dopoledne a po obědě výlet do Dešenic a Nýrska-vlakem,pěšky,autobusem-jak kdo chtěl a sešli jsme se v restauraci Zemanka se stylovou zahradou, známé tím, že hosté mohou řešit předložené hlavolamy a vybrat si z originálních  ovocných a zmrzlinových pohárů.

V pátek jsme se podívali odpoledne do Klatov, navštívili jsme známé památky, muzeum skla a po návratu nás čekalo grilování na terase a závěrečné hraní a zpívání. Pak už jsme se neradi balili na sobotní cestu domů.

Každý večer nás při kytarách a banju bavili Jarda, Eva, Olinka a Laďoch a všichni jsme zpívali a vyprávěli vtipy. Každé ráno před snídaní nám připravila Oli Tellerová na zahradě náročnou rozcvičku. Po dobu pobytu se také individuálně věnovala každému stomikovi a poradila vše,co potřeboval.

Výlety i program na terase vzorně připravily Jitka a Olinka, účast všech stomiků umožnila grantová podpora Prahy a Středočeského kraje a LPR . Těmto všem jmenovaným patří naše velké poděkováni, protože díky nim, jsme strávili nadšeně celý týden a nevadilo ani od čtvrtka zhoršené počasí.

Libuše Logojdová

V září a říjnu proběhne Putovní výstava Ligy proti rakovině – členům, kteří se této akce zúčastní a pomůžou ve stánku, předem velice děkuji za ochotu. V Praze se tato akce koná ve dnech 24.-25.9.2018 na Černém Mostě – zastávka metra Rajská zahrada.

6.10.2018 – Den Demokracie, místo Nám. Republiky, Praha (prosím přijďte akci podpořit)

12.-13.10.2018 – Konference ČI, v sobotu 13.10. od 14 – 18 hod.plavecký bazén Šutka, účast vítána (doprovodný program)

8.12.2018 – třetí, vánoční, členská schůze spolku FIT-ILCO Praha se bude konat od 14,00 hod v sále Domova Sue Ryder (restaurace), Michelská 1, Praha 4. 

22.3.2017 – společná prohlídka Muzea vodovodu v Praze v Podolské vodárně. Sraz ve 14:00 hod na stanici tramvaje 3,17 Podolská vodárna.

8.5.2017 – pro vás připravujeme v Ořechu na zahradě naší členky Jitky Srpové 2. ročník zábavného odpoledne soutěží a her „Memoriál Mileny Švestkové“. Následovat bude posezení na zahrádce s menším občerstvením.

10.5.2017 – prosíme všechny členy FIT-ILCO Praha a naše příznivce, aby přišli pomoci a zúčastnili se sbírky, kterou pořádá LPR, aby přišli prodávat kvítky měsíčku v rámci Květinového dne. Osvědčené dvojice prodejců i všechny ostatní dobrovolníky žádáme, aby se co nejdříve nahlásili na tel. 601 324 100. Proč? Pomůžete dobré věci. Letošní rok věnuje LPR prevenci rakoviny. Propagaci prevence se dlouhodobě věnujeme a pomáháme s osvětou.

26.8.-2.9.2017 – je připravena pro 30 osob rekondice spolku FIT-ILCO Praha v hotelu Harmonie II v Luhačovicích. K dispozici budou dvou- a třílůžkové pokoje s příslušenstvím, je zajištěna plná penze a přítomnost stomasestry O. Tellerové. Doprava individuální. 

9.12.2017 – třetí, vánoční, členská schůze spolku FIT-ILCO Praha se bude konat od 14,00 hod v sále Domova Sue Ryder (restaurace), Michelská 1, Praha 4.

16.2.2016 si s námi pojďte prohlédnout poslaneckou sněmovnu. Sejdeme se ve 12:30 hod na stanici tramvaje Malostranské náměstí.

Na hojnou účast se bude těšit vaše Logi (Libuše Logojdová)

15.3.2016 – společná prohlídka Trmalovy vily, Vilová 11, Praha 10

12.4.2016 – společná návštěva botanické zahrady a skleníku Fatamorgána.

7.5.2016 – pro nás připravila naše členka Jitka Srpová oblíbený „prvomájový výlet“ – Ořech a okolí (cíl letošního putování bude překvapením). Po procházce nás Jitka zve na posezení na své zahrádce s menším občerstvením.

11.5.2016 – prosíme všechny členy FIT-ILCO Praha a naše příznivce, aby přišli pomoci a zúčastnili se sbírky, kterou pořádá LPR, aby přišli prodávat kvítky měsíčku v rámci Květinového dne. Osvědčené dvojice prodejců i všechny ostatní dobrovolníky žádáme, aby se co nejdříve nahlásili na tel. 601 324 100. Proč? Pomůžete dobré věci. Letošní rok věnuje LPR prevenci rakoviny. Propagaci prevence se dlouhodobě věnujeme a pomáháme s osvětou.

20.8.-27.8.2016 – je připravena pro 26 osob rekondice spolku FIT-ILCO Praha v hotelu U Zeleného stromu v oblasti Českého Švýcarska v Janově u Hřenska. K dispozici budou dvou- a třílůžkové pokoje s příslušenstvím, je zajištěna plná penze. Doprava individuální. 

10.12.2016 – třetí, vánoční, členská schůze spolku FIT-ILCO Praha se bude konat od 14,00 hod v sále Domova Sue Ryder (restaurace), Michelská 1, Praha 4.

17.2.2015 si vás dovolujeme pozvat na jednu mimořádnou, překrásnou a mystickou výstavu do Galerie cesty ke světlu, kterou na Chodově v Zakouřilově ulici (v blízkosti Chodovského centra) s láskou vybudoval mimořádný umělec PhDr.Zdeněk Hajný – český malíř, grafik a psycholog a také psychotronik. Součástí prohlídky je i nesmírně zajímavý film (od 15 hodin), sledovaný v příjemné čajovně a také doprovodný prodej rozhodně zajímavých předmětů s tématem spojených. Cesta do galerie je nejpříjemnější od zastávky autobusů Chodovská tvrz. Kdyby byla hezká výstava i ve tvrzi, můžeme se napřed podívat i tam. Na závěr se můžeme odměnit návštěvou restaurace Na Rychtě.

7.3.2015 – společná návštěva Muzea Gastronomie, Jakubská 12, Praha 1. Muzeum zahrnuje historii gastronomie od pravěku až po současnost. Seznámíme se s recepty českých a světových kuchařů, vybavením kuchyní a mnohým dalším. 

21.4.2015 – společná návštěva rozhledny v televizním vysílači v Žižkovské věži

1.5.2015 – pro nás připravila naše členka Jitka Srpová oblíbený „prvomájový výlet“ – Ořech a okolí (letos budeme hledat menhir ve Zbuzanech). 

13.5.2015 – prosíme všechny členy FIT-ILCO a naše příznivce, aby přišli pomoci a zúčastnili se sbírky, kterou pořádá LPR, aby přišli prodávat kvítky měsíčku v rámci Květinového dne. Osvědčené dvojice prodejců i všechny ostatní dobrovolníky žádáme, aby se co nejdříve nahlásili na tel. 601 324 100. Proč? Pomůžete dobré věci. 

20.5.2015 – poděkování účastníkům Květinového dne – zveme všechny naše prodejce květinek na akci Motivační setkání. Letos to bude příjemné posezení s občerstvením v kanceláři v Polské.

21.8.-28.8.2015 – je připravena pro 26 osob rekondice spolku FIT-ILCO v hotelu Zach na Šumavě v Zelené Lhotě u Nýrska.

10.10.2015 – vás zveme na akci ke Dni stomiků Plaveme prsa na koupališti Šutka, kterou připravilo České ILCO. V době mezi 10. a 18. hodinou jsou vítáni plavající i jen přihlížející diváci, na akci bude mezi jinými zajímavostmi a dalším programem i náš informační stánek s prezentací činnosti FIT-ILCO Praha. Vstup v této době je zdarma.

3.11.2015 – vás zveme na návštěvu budovy Rozhlasu na Vinohradech – sraz ve 14,00 hod. před budovou rozhlasu, vstup zdarma, následovat bude pravidelné setkání v Cafe Therapy 

24.11.2015 – vás zveme na návštěvu Filmových ateliérů Barrandov – kostymérnu. 

12.12.2015 – třetí, vánoční, členská schůze spolku FIT-ILCO Praha se bude konat od 14,00 hod v sále Domova Sue Ryder (restaurace), Michelská 1, Praha 4. Místo obvyklé kapely k tanci a poslechu je pozván zpěvák a humorista Josef Fousek, který nás pobaví svými písničkami a milým humorným povídáním. Minimální příspěvek členů FIT-ILCO Praha na toto mimořádně milé představení (vstupné) je 50,- Kč, osoby blízké minimálně 100,- Kč. Obvyklá tombola z časových důvodů bude letos rovněž vypuštěna. Na schůzi poděkujeme všem aktivním členům spolku, kteří se podílí na jeho činnosti a nabídneme vám program na příští rok, včetně rekondičního pobytu.