Průkaz stomíka

Průkaz stomika

Pro zjednodušení cestování a předcházení obav při odbavování na letišti byl vytvořen Průkaz stomika. Jsou v něm uvedeny základní informace o našem postižení a zvláštnostech, na které je potřeba brát ohled při kontrole během odbavování na letišti. Text je k dispozici v několika jazycích. Další informace a návod, jak průkaz stomika získáte, naleznete na adrese 

https://www.ilco.cz/zivot-se-stomii/cestovani/prukaz-stomika/