Získání ZTP

Průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz ZP, ZTP a ZTP/P)

Jedná se o průkaz, který vydává místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce osobám, které jsou uznány za dlouhodobě tělesně, smyslově nebo duševně postižené. 

Informace o podmínkách získání průkazu můžete nalézt na http://www.prukaz-ztp.cz/

Stomici nejsou posuzováni jako osoby s podstatným omezením schopnosti pohyblivosti nebo orientace a nevztahuje se na ně nárok na průkaz osob se zdravotním postižením. Pouze v případech vážných zdravotních omezení způsobených dalšími nemocemi je možné průkaz získat.

Radu, jak nejlépe vyplnit žádost o průkaz ZTP, vám může poskytnout spolek Amelie. Spojení na sociální poradenství hledejte na www.amelie.cz